Què podem oferir? / ¿Qué podemos ofrecer?

DIVERSITAT D'ACTIVITATS / DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES


Jolly Phonics & Jolly Grammar

Nova metodologia per aprendre Anglés. 

Adquireix els 42 sons de la llengua anglesa.

3-12 anys. /

Nueva metodología para aprender Inglés.

Adquiere los 42 sonidos de la lengua inglesa.

3-12 años.

Històries en Anglés /Historias en Inglés

Contes enfocats al aprenentatge del vocabulari i l'estructura gramatical.

3-6 anys. /

Cuentos enfocados al aprendizaje del vocabulario y la estructura gramatical.

3-6 años. 

Treballs manuals en Anglés / Trabajos manuales en Inglés

L'objectiu dels quals radica en el coneixement del material, vocabulari i l'estructura gramatical d'una forma dinàmica i divertida.

6-14 anys. /

El objetivo de los cuales radica en el conocimiento del material, vocabulario y estructura gramatical de forma dinámica y divertida.

6-14 años.

Reforç/Refuerzo individual

Tècniques de millora de l'atenció. / Técnicas de mejora de la atención.

Lectoescritura.

Repàs individual. / Repaso individual.

3-14 anys/años.

Tallers / Talleres 

Àmplia oferta de tallers: Pintura, manualitats, teatre, cuina i ball.

3-14 anys. /

Amplia oferta de talleres: Pintura, cocina y baile.

3-14 años.

Repàs escolar / Repaso escolar

La finalitat d'aquesta activitat és la possibilitat de fer les seues tasques escolars.

3-14 anys. /

La finalidad de esta actividad es la posibilidad de hacer sus tareas escolares.

3-14 años.

Jocs en Anglés / Juegos en Inglés

Busquem la diversió del alumnat alhora que aprenen vocabulari bàsic de la llengua anglesa.

3-14 anys. /

Buscamos la diversión del alumnado a la vez que aprenden vocabulario básico de la lengua inglesa.

3-14 años.

Per què vindre? / ¿Por qué venir?

Horari flexible / Horario flexible

7:30h-21:00h 

Servici de trasport escolar / Servicio de transporte escolar

Portem i arrepleguem l'alumnat dels col·legis Escola Pia i Abad Sola. / Llevamos y recogemos al alumnado de los colegios Escuela Pía y Abad Sola.

Preu econòmic / Precio económico